08-777 85 00

Huvudrubriker

Upprepat utsatta

Fem procent av befolkningen drabbas av hälften av alla brott. Den som en gång varit utsatt för brott löper alltså högre risk att utsättas igen. Det brukar kallas upprepad utsatthet och gäller till exempel egendomsbrott, butiksrån och våldsbrott i nära relation.

 

Orsaken till att vissa grupper är mer utsatta än andra är komplex. Forskning visar att det är olika mekanismer och faktorer som ligger bakom och som delvis samverkar.

Kunskap om upprepad utsatthet är viktig i det brottsförebyggande arbetet. Risken att drabbas igen är störst i nära anslutning till tidigare brott. Därför går det brottsofferstödjande och brottsförebyggande arbetet hand i hand. Får den utsatta bra stöd och skydd minskar risken att han eller hon utsätts igen. Hot- och riskbedömning är till exempel av vikt för att avgöra risken för en kvinna att bli upprepat utsatt för våld i nära relation.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.