08-777 85 00

Huvudrubriker

Historik

 • 1982 beslutas att kvinnomisshandel ska falla under allmänt åtal.

 

 • 1983 Europarådet undertecknar en konvention om kompensation till brottsoffer.

 

 • 1984 bildas den första brottsofferjouren i Södertälje.

 

 • 1985 antar FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper; möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp av offentliga organ.

 

 • 1987 bildas en europeisk sammanslutning: the European Forum for Victim Services. Organisationen vill främja brottsoffers rättigheter i brottmålprocessen, och gentemot myndigheter överlag.

 

 • 1988 instiftas Målsägandebiträdeslagen i mål om sexualbrott och allvarlig kvinnomisshandel. Lagen om besöksförbud antas. Samma år bildas Brottsofferjourernas Riksförbund.

 

 • 1993 antar FN deklaration för Avskaffandet av våld mot kvinnor.
 • I Sverige tillsätts Kvinnovåldskommissionen.

 

 • 1994 inrättas Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning.
 • Samma år instiftas Brottsofferfonden. Rikskvinnocentrum inrättas. Tidningen Brottsoffer startar sin utgivning.

 

 • 1996 bildas Nordiska brottsofferrådet på svenskt initiativ. Rådet är ingen egen organisation utan en samarbetsform för att främja utbytet av erfarenheter och sammanföra forskningsresultat.

 

 • 1998 införs lagen om grov kvinnofridskränkning

 

 • 2000 inrättas Nationellt Råd för Kvinnofrid, rådgivande organ till regeringen.

 

 • 2001 antas EUs rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden. I Sverige antar regeringen en proposition som slår fast det ökade behovet av utökat stöd till brottsoffer. Samma år startar Brottsofferjourernas Telefoncentral.

 

 • 2003 utökas besökförbudslagen, den drabbade kan bo kvar i den egna bostaden.

 

 • 2005 antas FNs resolution om rättigheter för barn som utsatts för brott.

 

 • 2006 Barn som bevittnar våld i hemmet är brottsoffer och får rätt till brottsskadeersättning. Diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever blir förbjudet. Barnrättscentrum i Örebro bildas. Nationellt centrum för kvinnofrid bildas.

 

 • 2007 Kvinnofridslinjen öppnar. Brottsofferjourernas Telefoncentral kan ge stöd på flera språk.
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.