08-777 85 00

Huvudrubriker

Hjälp att bearbeta krisen

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få adekvat hjälp att bearbeta krisen och psykologhjälp. Här är en översikt över vart du kan vända dig.

 

Kommunen

Socialtjänsten gör en bedömning av den hjälpsökandes behov av ekonomiskt bistånd för kostnader för psykoterapi. Brottsoffer eller ej är inte i fokus.

Vissa kommuner har utarbetat särskilda grupper eller mottagningar för vissa brottsofferkategorier, där man erbjuder samtal. Fråga efter detta. Det handlar ofta om verksamheter för brottsutsatta barn eller unga eller kvinnor utsatta för våld i nära relation samt deras barn.

 

Landstinget

Öppenmottagningen gör en bedömning av den hjälpsökandes behov. En remiss kan utfärdas till en psykoterapeut. Brottsoffer kan ibland remitteras till Kris- och traumacentrum, som har kompetens på traumabearbetning och särskilt tar emot personer utsatta för våld och övergrepp.

Ett fåtal sjukhus har särskilda enheter för omhändertagande av brottsoffer. Det är ofta verksamheter för kvinnor utsatta för övergrepp.

 

Försäkringsbolag

Vissa försäkringar täcker kostnad för uppemot tio samtal med psykolog efter till exempel rån eller misshandel. Ofta krävs polisanmälan. Ibland gäller inte försäkringen vid våld i nära relation. Vissa arbetsgivare har kollektivavtal och det kan, om skadan klassas som arbetsskada, ge ersättning för till exempel psykoterapi.

Din försäkring kan ge dig förtur hos Kris- och Traumacenter.

 

Brottsoffermyndigheten

Om brottet polisanmälts kan man ansöka om ersättning för kränkning och kostnader för psykoterapi hos Brottsoffermyndigheten. Detta förutsätter att inte gärningsmannen betalar skadestånd eller att det egna försäkringsbolaget står för de kostnaderna. Myndigheten gör en egen bedömning enligt brottsskadelagen.

 

Ideella organisationer

Få ideella organisationer kan erbjuda professionell psykoterapi. En del ideella brottsoffer- och kvinnojourer erbjuder gruppsamtal, självhjälpsgrupper eller kontinuerlig krisbearbetning, ofta ledda av erfarna – men inte professionella – personer. Ofta kan den ideella föreningen förmedla dig vidare eller hjälpa dig att ställa krav på krisbehandling.

 

Att söka hjälp privat

Utbudet av privata behandlare är stort. Kostnaden för behandling varierar. Det finns en rad rikstäckande föreningar där du kan söka efter en legitimerad behandlare:

Riksföreningen PsykoterapiCentrum förmedlar kontakt med legitimerade psykoterapeuter som erbjuder psykoterapi på psykodynamisk grund.

På Beteendeterapeutiska föreningens hemsida kan du själv söka efter terapeuter med inriktning på kognitiv beteendeterapi.

Hos Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier hittar du en lista på legitimerade kognitiva psykoterapeuter.

På Svenska Psykologförbundets hemsida finns en sökfunktion där du kan söka efter en krispsykolog på din ort.

Ett alternativ kan vara att vända sig till blivande psykologer eller psykoterapeuter som inom ramen för sin utbildning ger behandling.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.