08-777 85 00

Huvudrubriker

Bearbetningsfas

Under denna period pågår en bearbetning av det som inträffat. Förhoppningen är att den som utsatts för brott ska befrias från de emotionella och praktiska pålagringar brottet medfört.

 

För att klara detta behöver den utsatte känslomässigt ta in vad som hänt och även begripa händelseförloppet och dess konsekvenser.

 

Behovet av att skydda sig med olika försvarsmekanismer bör klinga av. Den utsatta börjar inledningsvis försiktigt och stegvis ta emot information om brottet och dess konsekvenser.

 

Gradvis kommer den utsatta att kunna blicka framåt och uppleva intresse och engagemang för allt mer i omvärlden.

 

Har den drabbade efter brottet isolerat sig och varit mycket hemma är det nu dags att återta sitt livsutrymme. Det kan underlätta inledningsvis om någon följer med som stöd. Det tar tid att bearbeta traumatiska händelser. Tillfrisknandet går sakta. Det är normalt. Det är också normalt att det går lite fram och tillbaka. Dagsformen kan avgöra och plötsligt kan den utsatta slungas tillbaka till tidigare reaktioner och negativa tankar. Oftast är det dock med tiden i allt mildare form sådana besök i tidigare delar av krisförloppet förekommer.

 

Bearbetningsfasen är relativt lång, beroende på vad som hänt och vem den utsatte är och har för resurser.

 

För att återvinna sin trygghet och vardag kan brottsoffret behöva använda olika metoder och terapiformer. Det finns en mängd olika att välja mellan. Samtal av olika slag ger utrymme att formulera och reflektera. Ceremonier och ritualer kan gestalta känslor. Kroppsterapi kan frigöra spänningar och andra kognitiva beteendeterapier kan underlätta att åter fungera i den roll eller funktion man har.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.