08-777 85 00

Huvudrubriker

Chockfas

Den akuta fasen varar vanligtvis under några timmar eller dygn, men kan även pågå under några månader. Den drabbade är i fösta hand i behov av medmänskligt stöd. Trygghet, omsorg, beskydd och möjlighet att leva ut känslor kan förhoppningsvis närstående till den drabbade erbjuda. Detta fungerar bäst om de närmast inte också är drabbade av brottet direkt eller indirekt.

 

Genom en rad fysiska och beteendemässiga reaktioner försöker den drabbade göra sig redo för att förstå vad som hänt och hantera detta – kort sagt förbereder sig på att reagara på brottet. När en människa befinner sig i chock är den inte helt medveten om vad som händer runt omkring och inte heller vad hon eller han själv känner och gör.

 

De kroppsliga reaktioner som är kan visa sig under denna fas är:

 

 • En känsla av allmän svaghet
 • Förlamningskänsla
 • Tryck över bröstet och andningssvårigheter
 • Hjärtklappning
 • Illamående
 • Skakningar
 • Kallsvettningar
 • Okontrollerade gråtattacker
 • Okontrollerade rörelser

 

Beteenden som kan visa sig under denna fas är:

 

 • Rastlöshet, hyperaktivitet
 • Apati, Frånvarande beteende
 • Humörsväxlingar
 • Minnesproblem
 • Nedsatt koncentrationsförmåga
 • Förvirring
 • Panik
 • Regrediering (återgå i barndom)
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.