08-777 85 00

Huvudrubriker

Nyorienteringsfasen

Successivt börjar den drabbade återgå till sitt tidigare liv. I nyorienteringsfasen accepterar man det förflutna, även om det givit ärr. Man vänder sig utåt, livet går vidare.

 

Upplevelsen kan ge en bättre beredskap för och hantering av hot av olika slag senare i livet. Man kan få ett djupare förhållande till livet och ompröva sina värderingar.

 

Alla människor når inte fram till denna sista fas. Många av Brottsofferjourens medarbetare har mött brottsutsatta som aldrig blir färdiga med sina offerreaktioner, som åter och återigen måste försäkra sig om att alla har hört om övergreppet och som riskerar att fastna i bitterhet och ensamhet. Det här innebär en central utmaning för allt brottsofferstöd och det är här Brottsofferjourens stödpersoner har sin stora uppgift att genom stöd, råd och vägledning bidra till att den svåra upplevelsen resulterar i en livserfarenhet som utvecklar den egna personligheten.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.