08-777 85 00

Huvudrubriker

Omvärldens bemötande

Att en gång blivit utsatt för ett trauma innebär också att man är sårbar för framtida upplevelser som påminner om den man varit med om. Det finns en risk att man senare i livet åter kan drabbas av det man trodde man lagt bakom sig. Det kan till exempel hända media uppmärksammar ett brott som har snarlikheter med det brott du utsattes för.

 

Sekundär viktimisering kallar man det när den utsatte under sin bearbetningsprocessen utsätts för påfrestningar leder till en upprepning av känslan av utsatthet. En människa utsatt för brott behöver bemötas med respekt och medkänsla. Annars finns risk för att den utsatta återigen drabbas av en kränkning och försätts i en ny utsatthet. Det kallas alltså för sekundär viktimisering.

 

Den som befinner sig i kris och har fått sin grundtrygghet ödelagd är oftast skör och omvärldens bemötande är avgörande för läkeprocessen.

 

Sekundär viktimisering kan uppstå i mötet med polisen och övriga rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, försärkingsbolag eller familj och vänner. Kort sagt för alla de människor som brottsoffret möter och som inte har kunskap och förståelse för hur sårbar en person kan vara efter ett övergrepp.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.