08-777 85 00

Huvudrubriker

Posttraumatiskt stressyndrom

Den som har blivit utsatt för ett kriminellt övergrepp uppvisar mer eller mindre uttalade stressreaktioner. Det är naturliga reaktioner på en akut upplevelse. Kvarstår de uppkomna problemen mer än en månad kan de betecknas som posttraumatisk stresstörning (PTSD). Reaktionerna har då utvecklats till ett kroniskt ångesttillstånd.

 

Vissa problem till följd av ett brott är av sådan art att det krävs experthjälp för att behandla.

 

Den kliniska diagnosen för PTSD avgörs enligt bedömningsschema som omfattar följande punkter.

 

Den kliniska diagnosen avgörs enligt nedanstående bedömningsschema:

 

A. En händelse som ligger utanför normal mänsklig erfarenhet:

 

allvarlig fara för liv eller fysisk integritet

allvarlig fara för eller skada av barn, make/ maka eller andra släktingar och vänner

plötslig ödeläggelse av bostad eller samhälle, se andra vara eller bli svårt skadade eller dödade genom olycka eller våld

 

B. Ständiga återupplevande på minst ett av följande vis:

 

påträngande minnesbilder

orosframkallande drömmar

upplevelse av att händelsen sker på nytt

stark oro i samband med händelser som symboliserar eller påminner om det inträffade

 

C. Bestående undvikande av associerade stimuli eller allmän känslokyla (minst tre av dessa):

 

undvikande av tankar och känslor associerade med händelsen

undvikande av aktiviteter eller situationer som väcker minnen av traumat

oklara minnesbilder från delar av traumat

uppenbart minskat intresse för väsentliga aktiviteter

känsla av avstånd till andra människor

begränsat emotionellt djup, nedsatt förmåga att känna kärlek

känsla av att framtiden är begränsad

 

D. Bestående larmberedskap (minst två symptom), varvid kroppsfunktioner aktiveras som inför kamp eller flykt

 

sömnproblem

irritabilitet eller vredesutbrott

koncentrationssvårigheter

hyperverksamhet

lättskrämdhet

fysiologisk reaktion vid exponering för aktiviteter som påminner om händelsen

 

E. Symptomen i B, C och D ska bestå i minst en månads tid.

 

Mot bakgrund av ovanstående kliniska schema kommer många av brottsoffer få diagnosen posttraumatisk stresssyndrom, och därmed kunna kräva tillgång till en kvalificerad terapeutisk behandlingsinsats.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.