08-777 85 00

Huvudrubriker

Reaktionsfas

Det är nu den drabbade börjar reagera på det som hänt. Reaktionsfasen kan pågå några veckor eller månader. Stegvis framträder det som hänt den drabbade. Insikten om vad som hänt kommer till den drabbade som sakta möter omvärlden på nytt. Under denna fas uppträder olika försvarsmekanismer som skyddar människan från att alltför snabbt och brutalt ta in vad som hänt. Försvarsmekanismerna är nödvändiga för att skydda människan men samtidigt kan de vara hämmande för möjligheterna att reagera och sedan gå vidare. Det är vikigt att inte fastna i ett skydd som omöjliggör att möta verkligheten och gå vidare med livet.

 

Det kan vara bra att tala med en utomstående i detta läge som har kunskaper i krisbearbetningens faser och reaktioner på brott.

 

Reaktionerna och försvarsmekanismerna är olika vanligt förekommande hos män och kvinnor, unga och gamla.

 

Här är några av de reaktioner och försvarsmekanismer som kan visa sig under reaktionsfasen;

 

  • Förnekandet innebär att den drabbade vill inte medge för sig själv att det som hänt faktiskt hänt och påverkat den drabbade. Detta försvar tar upp stora psykiska resurser. Vanligt hos män.
  • Rädsla för att det ska hända igen. Att samma gärningsman ska göra om det. Rädsla för att inte känna sig trygg igen. Att ens närstående ska drabbas.

 

  • Skuldbeläggning är ett sätt att göra det som hänt begripligt och påverkbart. Hade jag handlat annorlunda hade jag kunnat undvika att bli utsatt, är den vanliga tankegången. Detta skyddar den drabbade från rädslan att bli utsatt igen.

 

  • Bortträngning är en process som skyddar från det mest smärtsamma. Visa detaljer som är särskilt svåra att ta in trängs undan och glöms bort. De förpassas till det undermedvetna.

 

  • Isolering eller intellektualisering innebär att den drabbade väljer att se på det som hänt som om det hänt en annan person. Den drabbade kan redogöra för fakta och händelseförlopp utan att koppla in sina egna upplevelser eller känslor. Detta kräver stora psykiska resurser.

 

  • Ilska är ett sätt att dölja sorgen och förlusten av kontroll. Ilskan kan riktas mot alla som står den drabbade nära. Ett sätt att mobilisera en motkraft till känslan av vanmakt och försvarslöshet. Vanligare hos unga människor.

 

  • Projektion innebär att man för över sina känslor på en annan person, kanske ett vittne eller en nära anhörig. Den drabbade talar om känslor hos andra istället för sina egna. Ett sätt att uttrycka känslor i indirekt form för att det är för krävande att tala om sig själv.

 

  • Regression innebär att den drabbade återgår till ett tidigare passerat stadium. Det kan handla om att förlora förmåga till överblick, nyanser eller att verkligen uppföra sig barnsligt och egocentriskt. Detta försvar innebär förminskad livskvalitet.
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.