08-777 85 00

Huvudrubriker

Mänskliga rättigheter

Den som är brottsoffer har en rad rättigheter. Det är en mänsklig rättighet att slippa utsättas för våld och övergrepp och att få skydd och stöd om du utsätts.

 

De viktigaste internationella dokumenten kan du läsa mer om här. Sammanfattningsvis betonar dokumenten brottsoffers rätt att få tillgång till rättsprocessen och att detta sker utan att brottsoffret utsätts för en behandling som han eller hon far illa av. Brottsoffer ska få skydd för att våga genomföra rättsprocessen. De ska få ekonomisk kompensation, av i första hand gärningsman i andra hand staten. Brottsoffer har rätt att få information och erbjudas stöd. Detta kan staten överlåta till ideella organisationer. Brottsoffer ska alltid bemötas med respekt och medkänsla.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.