08-777 85 00

Huvudrubriker

EU:s rambeslut

EU antog 2001 Rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden.

 

Rambeslutet framhåller brottsoffers behov och rättigheter.

Följande riktlinjer sätts upp i rambeslutet:

 

  • Brottsoffers behov ska beaktas och hanteras för att undvika sekundär traumatisering
  • Brottsoffers intressen av att få stöd före och efter rättsprocessen betonas
  • Brottsoffer har rätt till; värdig behandling, att få och ge information, att förstå och bli förstådd och rätt till skydd under hela processen.
  • De personer som bemöter brottsoffer bör ha utbildning för detta.
  • Staten är inte skyldig att ge stöd till brottsoffer före, under och efter det straffrättsliga förfarandet utan det kan ges av specialiserade enheter eller organisationer.
  • Samverkan mellan rättsväsendets utövare och med stödorganisationer för brottsoffer bör uppmuntras.
  • Oavsett medlemsstat ska brottsoffer få skydd och man ska beakta den nackdel det innebär för brottsoffret om rättegången äger rum i annan stat än där brottet begicks.

 

Här kan du ladda ned rambeslutet i sin helhet.>>

 

Europarådets rekommendationer

Europarådets rekommendation från 2006 om stöd till brottsoffer är det senaste och det mest övergripande av Europarådets instrument om brottsoffer.

Syftet med rekommendationen är att bistå medlemsländer med att förebygga upprepad viktimisering och att vägleda medlemsländerna i deras arbete att skydda offer för terrorism.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.