08-777 85 00

Huvudrubriker

Barn som upplever våld

I många fall där det förekommer partnervåld finns barn i familjen. Dessa barn ser och hör våldet, oavsett vad de vuxna tror. Rädda Barnen uppskattar att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Dessa barn löper också stor risk att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp.

 

Våldets konsekvenser            

Att uppleva våld som barn eller ungdom kan ge svåra konsekvenser. Många får problem med huvudvärk eller ont i magen. En del blir utagerande och aggressiva, andra inåtvända och självskadande. Alla reagerar olika.

 

Barn och unga som upplevt våld vittnar om stor oro och ångest. Det är vanligt att de får svårt att lita på andra och att deras självkänsla påverkas mycket negativt. De flesta skäms och försöker dölja våldet för utomstående.

 

De här barnen lever med stark stress och djup oro. De kan vara rädda för att husdjur ska skadas eller känna ansvar för att ta hand om och skydda yngre syskon.  De kan oroa sig för att den förälder som utsätts för våld och kränkningar ska dö, faktiskt ska slås ihjäl. Det är inte ovanligt att de också är arga på den förälder som blir misshandlad. Men de kan också oroa sig för att pappan, som i de allra flesta fall är den som slår, ska hamna i fängelse. Barnen behöver hjälp med att hantera känslorna av ilska och rädsla, sorg, oro och otrygghet. De behöver också få lära sig hur man kan hantera konflikter och upprörda känslor utan våld.

 

Barn som bevittnar våld är brottsoffer

Barn som bevittnar våld är enligt lag brottsoffer. De har rätt till stöd och hjälp och brottsskadeersättning från staten. Barn som upplevt våld räknas dock inte som målsägande idag. Det är en fråga som Brottsofferjouren arbetar aktivt för att få ändring på.

 

Om du är orolig för ett barn bör du anmäla det till socialtjänsten. Det är viktigt att dessa barn får synas och höras. De behöver bli lyssnade på, och få hjälp att bearbeta sina upplevelser. För att barnen ska må bättre måste våldet upphöra och barnen få egen hjälp.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.