08-777 85 00

Huvudrubriker

Barn utsatta för sexuella övergrepp

Ett övergrepp är när någon gör något sexuellt med dig mot din vilja. Sexuella övergrepp kan ske både med och utan fysisk kontakt. Det kan till exempel vara att någon tar på bröst eller kön mot ens vilja. Att bli tvingad till oralsex, samlag eller ta på någons kön mot sin vilja är ytterligare exempel på sexuella övergrepp. Att behöva titta på porrfilm fast man inte vill, se på när någon onanerar eller gör något annat sexuellt är exempel på sexuella övergrepp utan fysisk kontakt. Det är också ett sexuellt övergrepp om någon försöker köpa eller byta till sig sex. Det som kallas för sexuell exploatering är också ett sexuellt övergrepp. Det är ett utnyttjande av barn och ungdomar för att till exempel göra pornografi eller använda barn i prostitution.

 

Sexuella övergrepp är olagliga och sexuella övergrepp mot barn är ett mycket allvarligt brott. Barn är alla under 18 år.

 

Både flickor och pojkar, tjejer och killar, kan vara offer för sexuella övergrepp. Förövaren kan vara kvinna eller man. Det vanligaste är dock att förövaren är en man. Den som utsätter barn för sexuella övergrepp känner oftast barnet. Det kan till exempel vara en förälder eller styvförälder, en vän till föräldrarna, ett syskon, en kompis, en kompis syskon eller förälder, en tränare, granne eller lärare. Ingen har rätt att göra något sexuellt med någon annan mot dennas vilja, varken vuxna, ungdomar eller andra barn.

 

Lag mot våldtäkt mot barn

Våldtäkt är när någon genom våld eller hot tvingar en person till sexuell handling. Det är också våldtäkt om en person genomför samlag eller jämförbar handling med en person som är medvetslös, sover, är påverkad av alkohol eller narkotika, är sjuk eller har en funktionsnedsättning som innebär att han eller hon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

 

I Sverige har vi en lag mot våldtäkt på barn. Det är förbjudet att ha sex med barn under 15 år. Det spelar ingen roll om det inte förekom tvång, hot eller våld. Det är straffbart ändå.

Ingen har rätt att göra något sexuellt mot någon under 15 år, även om barnet själv ville eller tog initiativ.

 

Reaktioner på övergrepp

Många som utsatts för sexuella övergrepp känner skamkänslor inför det som hänt och tar på sig skulden och ansvaret. Det är aldrig ditt fel om du blivit utsatt för ett övergrepp, oavsett omständigheterna.

 

Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerar olika. En del mindre barn kan börja leka avancerade sexuella lekar och ibland även utsätta andra barn för tvång och förhandlingar kring sexuella handlingar. Ungdomar och tonåringar kan göra sig sexuellt tillgängliga och bli sexuellt aktiva på ett sätt som är självdestruktivt.

 

Det är vanligt att reagera med att bli osäker och nervös. En del känner sig äcklade av sig själva och kan börja skada sig själva på olika vis. Många har stora svårigheter med minnena av övergreppen. Även kroppsliga symptom som magont, spänningar och huvudvärk är mycket vanliga.

 

Många reagerar, oavsett ålder, med att stänga sig. De får svårt med tillit och har svårt att hantera sina känslor.

 

Har du utsatts eller är du orolig för att ett barn eller ungdom du känner utsatts?

Om du eller någon du känner har utsatts för något du misstänker kan vara ett sexuellt övergrepp kan du göra en polisanmälan. En anmälan kan göras lång tid efter att övergreppet skett.

 

Ett barn som utsatts för sexuella övergrepp måste så snabbt det går få hjälp att bearbeta det som hänt. Barnet behöver ofta hjälp med att inse att han eller hon inte bär någon som helst skuld eller ansvar för det som hänt. De behöver också få hjälp med att känna trygghet och tillit igen och säkra sin självkänsla.

 

En del som blivit utsatta för sexuella övergrepp förtränger det som hänt. De blockerar händelserna. Det kan vara ett sätt att överleva, för kroppen och själen att hantera det hemska.

Reaktioner på sexuella övergrepp kan komma lång tid efteråt. Det är viktigt att få tala om sina upplevelser och bearbeta det som hänt, oavsett hur lång tid som gått. Med rätt hjälp och stöd kan de som utsatts för sexuella övergrepp må bättre.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.