08-777 85 00

Huvudrubriker

Behov av medkänsla

Den som utsatts för brott behöver få tid och plats att berätta om sin situation. Bli sedd, hörd och trodd. Den som möter ett brottsoffer bör erbjuda tid och en ostörd plats för att möta brottsoffret och aktivt lyssna och visa medkänsla.

 

Den som drabbats av ett brott behöver formulera vad som hänt för att själv förstå det. Utifrån omvärldens reaktioner kan den som utsatts förstå och på sikt hantera vad som hänt.

 

Den som utsatts för brott behöver ofta först förstå vad son hände konkret för att därefter förmå sig till att hantera sina känslor och tankar.

 

Den som drabbats av brott behöver inledningsvis ofta ta till olika överlevnadsstrategier. Det kan handla om att dra sig undan och bara stänga av allt runt omkring. En kort period kan detta vara nödvändigt för att sedan mäkta med att inse vad som hänt.

 

Många människor som utsatts för brott skuldbelägger sig själva. Det är naturligtvis aldrig den som utsatts fel. Men sådana här ångerfulla uttalanden som att ”jag borde ha gått en annan väg” är även ett sätt återfå kontrollen över framtiden. ”Om jag lär mig går rätt väg behöver det inte hända igen”, är nästa tankeled. Inledningsvis kan den som utsatts för ett trauma alltså behöva olika tillvägagångssätt för att förmå ta sig vidare. På sikt kan den som drabbats komma vidare och då inte längre behöva överlevnadsstrategierna. Kort sagt behöver den som drabbats av brott få tid på sig att reagera och hantera situationen. Det finns inga rätt eller fel i det första skedet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.