08-777 85 00

Huvudrubriker

Hjälp från utomstående

På sikt kanske inte familj, vänner och arbetskamrater kan ge den uppmärksamhet och stöd som den brottsdrabbade behöver. Det är ofta bra att få tala med någon som klarar av att lyssna på den utsattes villkor. Men en medmänniska från till exempel Brottsofferjouren. Som självvalt lyssnar, bekräftar och ställer upp på den utsattes villkor och berättelse den tid det behövs. Uppmuntra att den som utsatts återtar vardagliga rutiner. Och berätta om krisförloppet och hur vägen till att gå vidare kan te sig.

 

Stödpersonen kan hjälpa till med praktiska bekymmer som uppkommer. Stödpersonen kan hjälpa vidare till andra hjälpinstanser och se till att brottsoffret tar kontakterna. Hjälp till självhjälp. Stödpersonen kan ge råd och vägledning.

 

Informationsbehovet ska inte underskattas. Den som drabbats av brott har ofta tappat kontrollen över sin livssituation och kastas inte sällan in i ännu en okänd situation; rättsprocessen. Då kan det vara skönt att en utomstående ser till att den information man får är begriplig och kontinuerlig och hjälper till att klara ut begreppen. Brottsofferjourernas stödpersoner och vittnesstöd ägnar stor del av sin tid åt att informera, förklara och se till att ta reda på olika information som är behövlig för den utsatte.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.