Brottsutsatt

Att ha ställning som brottsoffer ger en rad rättigheter; tillgång tillrättvisa, stöd och ekonomisk kompensation.

FN har definierat vilka som är brottsoffer. Brottsoffer är den som utsatts för brott. Men inte bara den som är målsägande (som har polisanmält brottet) utan alla som utsatts för brottet. Förutom de direkt utsatta anger man att vittnen, anhöriga och människor som sökt förhindra brott är att betrakta som offer för brott, brottsoffer.

Den som omfattas av FNs definition av brottsoffer kan ställa krav på att få sina rättigheter tillgodosedda. Definitionen i sin helhet återfinns i FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk från 1985.

Du kan läsa en svensk översättning av deklarationen på Brottsoffermyndighetens hemsida.>>

Var sker brotten?

Brott, våld och övergrepp förekommer i de flesta samhällsgrupper och drabbar alla människor; barn, unga, äldre, män och kvinnor.

Det förekommer på de flesta arenor, i hem, på arbetsplatser, skolor och på allmänna platser.

Vad för brott människor drabbas av beror delvis på vem de är och var de vistas. Hur ofta människor drabbas av våld och brott beror också på vissa faktorer.