Organisationen för år 2021 består av följande personer

Ordförande: Carin Flemström

Ledamot: Gerardo Espejo 

Ledamot: Kjell Ryderling

Ledamot: Margareta Ekström

Ledamot: Marina Andersson 

Ledamot: Laiza Eriksson

Ledamot: Marina Seinegård

Ledamot: Carina Wester

Ersättare: Jimmy Andersson  

Valberedning: Per Ryhd, Haninge kommun 

Adjungerad: Panagiota Pontikis, Nynäshamns kommun

Adjungerad: Hanne Karlsson, Haninge kommun

Revisorer (ordinarie): Lars Brauer och Sara Frykman 

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen går det bra att skicka ett mail på info@haninge.boj.se , eller ringa kansliet 08-777 85 00.