08-777 85 00

Huvudrubriker

Särskilt sårbara

Det finns brottsoffergrupper som har små resurser att hantera brott de utsätts för. De är särskilt sårbara. Det innebär inte att de oftare utsätts, men att om de utsätts har de svårare att få hjälp och stöd.

 

Det handlar ofta om brottsoffergrupper som är beroende på olika sätt av människor i sin närhet eller av gärningspersonen. De har små möjligheter att påverka sin situation och kanske lever med våldet i sin vardag. Utmärkande kan vara att brottsutsattheten tenderar att bli en bisak och att fokus istället hamnar på andra faktorer som till exempel funktionsnedsättning, ålder eller missbruk.

 

Grupper som nämns bland de sårbara är till exempel:

 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation

Barnen som ser, hör och lever med våld mellan vuxna i hemmet

Äldre som drabbas av våld och övergrepp

Personer med funktionsnedsättning som drabbas av våld och sexuella övergrepp

Barn som utsätts för sexuella övergrepp eller våld

Unga brottsoffer som utsätts för våld och trakasserier i skolan

Personer som utsätts för hatbrott, det vill säga brott riktade mot dem som representanter för en grupp

Utsatta för det som kallas för hedersrelaterat våld och förtryck

Asylsökande utsatta för våld och övergrepp

 

Under rubriken Särskilt sårbara har vi samlat information om några olika grupper som kan vara i behov av extra stöd då de drabbas av brott.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.